english
magyar
Zalske vinarke
Borovics Boglárka
Budai Lajosné
Gaálné Major Gabriella
Géri Kálmánné
Hermán Gyöngyi
Kránicz Tamásné
Lábodi Dezsőné
Mikolás Zoltánné
Szakács Zsoltné
Takácsné Martincsevics Veronika
Tóth Győzőné
Zsuppán Melinda
Podjetje
Predstavitev projekta Rast znanja – rast trga
Predstavitev zalskega vinorodnega območja
Spletna stran je bila vzpostavljena v okviru projekta "Krepitev tržnih možnosti vinarjev" št. SLO-HU-CRO/065/HU, ki se izvaja v okviru donacijske sheme Sosedskega programa Slovenija - Madžarska - Hrvaška 2004-2006.

Prenos spletne strani: 1085708
Szakács Zsoltné

 

Podjetje

 

Naziv: Zsoltné Szakács članica kmetijskega družinskega podjetja
Naslov: 8790 Zalaszentgrót Alkotmány út 8.
Kontakt: 06 83/360-869
Dostop: Na desni strani goric pri Zalabéru, 7 km od termalnega kopališča v Zalaszentgrótu.
 

Terítés a Szakács pincében 

Osebna predstavitev podjetnice:
V preteklosti sem bila zaposlena v živilski industriji, do zaprtja tovarne leta 2002 sem delala kot laborantka v mlečni industriji v tovarni sira v Zalaszentgrótu. Odtlej sodelujem v moževem vrtnarskem podjetju (sadjarstvo-vinogradništvo, vinarstvo). Z razvojem pridelave vina in kmečkega turizma želimo širiti tudi svojo gostinsko dejavnost. Ponudbo bogatijo naši lastni izdelki: sveže in sušeno sadje ter marmelada.

  Kilátás a Szakács pincétől

Predstavitev podjetja:

Naše vrtnarsko podjetje deluje od leta 1996 in sicer od leta 2002 kot družinsko podjetje, kjer sin kuhar in jaz sama delujem v gostinstvu oziroma vinogradništvu. Obdelujemo 3 hektarje jabolčnega, en hektar hruškovega, 0,6 ha slivovega nasada in 2,7 hektarjev vinograda. Razen spravila pridelka skozi leto opravljamo vsa dela mi trije. Poleg kreditov za nasad sadovnjaka in vinograda smo leta 2002 najeli posojilo za kmetijske stroje in vinogradniško opremo, leta 2003 pa smo v okviru programa Leader izvedli posodobitev kleti-vinotoča. Po poplačilu kredita leta 2010 želimo prenoviti našo kmečko hišo v bližini kleti pri Zalabéru in ponuditi tudi nočitvene kapacitete. Po predhodni najavi že sedaj organiziramo degustacije in zagotovimo tudi prehrano. V primeru slabega vremena lahko sprejmemo 25, v sezoni pa 45 oseb. Svoje vino prodajamo ustekleničeno oziroma v odprtem stanju.

Easyweb