english
magyar
Zalske vinarke
Podjetje
Društvo Zalska vinska cesta
Društvo vinogradnikov in sadjarjev Lendava
Gostiteljsko in rokodelsko društvo Zalakanyar
Zalska fundacija CELODIN
Predstavitev projekta Rast znanja – rast trga
Predstavitev zalskega vinorodnega območja
Spletna stran je bila vzpostavljena v okviru projekta "Krepitev tržnih možnosti vinarjev" št. SLO-HU-CRO/065/HU, ki se izvaja v okviru donacijske sheme Sosedskega programa Slovenija - Madžarska - Hrvaška 2004-2006.

Prenos spletne strani: 1047063
Društvo vinogradnikov in sadjarjev Lendava

Društvo vinogradnikov in sadjarjev Lendava

Med društvi, ki delujejo na slovenskih vinorodnih območjih je bilo prvo ustanovljeno prav društvo, ki so ga marca 1989 ustanovili lendavski vinogradniki in vinarji. Organizacija, katera danes deluje pod nazivom Društvo vinogradnikov in sadjarjev Lendava, je v času svojega delovanja večkrat spremenilo svoj naziv. Ob ustanovitvi je društvo štelo petdeset članov, danes to število presega dvesto. V društvo so se včlanili tako Lendavčani kot prebivalci okoliških madžarskih in slovenskih naselij, ki imajo svoje vinograde v Lendavskih goricah. Namen delovanja društva je bogatitev znanja članstva s področja pridelave grozdja in vina, da bi pridelali še bolj kakovostna vina. 

Szlovéniával közös projekt értékelő 

Društvo med svoje naloge šteje tudi promocijo in krepitev prepoznavnosti obmejnega mesteca, Lendave.Društvo aktivno sodeluje na prireditvah katere potekajo v Lendavi in okolici. Vsako leto organizirajo ocenjevanje vin in Vinogradniški ples, kjer najboljšim pridelovalcem podelijo zaslužena priznanja. Na vinskem festivalu ki se vsako leto organizira v okviru Lendavske trgatve lahko obiskovalci poskusijo najboljša vina okolice Lendave. Vsako leto avgusta organizirajo postavitev klopotca.

  Tanulmányút keretében a szlovén gazdák borainak megtekintése

Društvo za svoje člane organizira študijske ekskurzije in izlete katerih cilj so posamezna vinorodna območja. Poglobitvi znanja vinogradnikov služijo tudi različna strokovna predavanja v organizaciji društva.
Društvo daje poseben poudarek sodelovanju z madžarskimi vinarji, saj bodo lahko le skupaj uspešni na evropskem trgu.Predsednica Društva vinogradnikov in sadjarjev Lendava je Marika Fehér, tajnik pa Aleksander Magyar.

 Kontakti:

Društvo vinogradnikov in sadjarjev Lendava
Slovenija
9220 Lendava Glavna ulica 60.
Telefon 38 640 6888 54
E-pošta: magyar01@siol.net

Borárúsítás a lendvai piacon

 

 

Easyweb