english
magyar
Zalske vinarke
Podjetje
Društvo Zalska vinska cesta
Društvo vinogradnikov in sadjarjev Lendava
Gostiteljsko in rokodelsko društvo Zalakanyar
Zalska fundacija CELODIN
Predstavitev projekta Rast znanja – rast trga
Predstavitev zalskega vinorodnega območja
Spletna stran je bila vzpostavljena v okviru projekta "Krepitev tržnih možnosti vinarjev" št. SLO-HU-CRO/065/HU, ki se izvaja v okviru donacijske sheme Sosedskega programa Slovenija - Madžarska - Hrvaška 2004-2006.

Prenos spletne strani: 1081766
Gostiteljsko in rokodelsko društvo Zalakanyar

Gostiteljsko in rokodelsko društvo Zalakanyar

 Gostiteljsko in rokodelsko društvo Zalakanyar je leta 1997 ustanovilo 13 članov. Društvo si je za svoj glavni cilj postavilo razvoj in promocijo kmečkega turizma, izvajanje nalog skupnega marketinga, pripravo turističnih paketov ter učinkovito sodelovanje med lokalnimi, strokovnimi ter nevladnimi organizacijami. Društvo od leta 2005 deluje kot neprofitna organizacija v javnem interesu, v letu 2006 pa so se društvu pridružili rokodelci in obrtniki ter lokalne skupnosti območja.

 

Danes, ko ima društvo več kot 30 članov, je njegov poglavitni cilj prispevati k ohranitvi tako kulturne kot zgodovinske dediščine mikroregije Zalaszentgróta, k ohranitvi kulturnih, zgodovinskih in ljudskih običajev ter širitvi in razvoju turizma območja. Med aktualnimi nalogami je izvedba nalog skupnega marketinga, priprava in promocija turističnih programskih paketov, usposabljanja, organizacija učno-tematskih poti, svetovanje, zagovarjanje interesov članstva, pridobivanje informacij, storitve, priprava razpisne dokumentacije in prijav na razpise, sodelovanje z drugimi organizacijami ter zagotavljanje dostopnosti svojih storitev za uporabnike fizične osebe.

 Közgyűlés 2006-ban

Naše vaške nastanitvene kapacitete so v sistemu kakovosti sončnica označene s po tremi oz. v pretežnem delu s štirimi sončnicami, ponudniki teh kapacitet pa so se tekom lanskega leta usposobili za vaške gostitelje. Izdelkom naših rokodelcev in obrtnikov so člani žirije državnega sveta rokodelcev in obrtnikov namenili zasluženo visoko oceno. Dolgoletne izkušnje, znana zalska gostoljubnost, kakovostna vina, izjemna kulinarična dediščina, uporabni in okrasni predmeti naših rokodelcev in vse večja ponudba zahtevnih programov, vse to v tem čudovitem in mirnem objemu zalskega gričevja, je zagotovilo za kakovost storitev članov našega društva. 

Dosegljivost:
Zalakanyar Vendégváró és Kézműves Egyesület
8790 Zalaszentgrót, Dózsa György út 9.
Naslov: 8790 Zalaszentgrót, Május 1 út 38.
Tel: 83/360-614
E-pošta: info@zalaivendegvarok.hu
Spletna stran: www.zalaivendegvarok.hu

 
 2006-os katalógos a Zala-völgyéről
 

 

 

Easyweb